فیلم ایرانی صندلی خالی | Film Irani Sandali Khali (Empty Chair)دنیا خانم از همسرش جدا شده است، به همراه گروهی فیلمبردار کار می کند. آنها در هنگام کار در صحنه فیلمبرداری، شاهد اتفاقاتی هستند که بی ارتباط با اتفاقات واقعی ...

Tags: #Chair #Empty #film #Irani #iranian movie full #Khali #Sandali #ایرانی #خالی #صندلی #فیلم